AllAquariumFish.com

Akvariefæller til rødstrubede cichlider – De bedste og de værste - "Thorichthys meeki - Wilhelma 01" by H. Zell is licensed under CC BY-SA 3.0.
Akvariefæller til rødstrubede cichlider – De bedste og de værste - "Thorichthys meeki - Wilhelma 01" by H. Zell is licensed under CC BY-SA 3.0.

Introduktion

At sætte et akvarium op, der huser rødstrubede cichlider, præsenterer en unik mulighed for at iagttage de fascinerende adfærd og levende farver hos disse ferskvandsfisk. Kendt for deres distinkte ildrøde underside og relativt fredelige væsen, kan rødstrubede cichlider være en glæde at holde. Deres territoriale natur, især under yngleperioder, kræver dog omhyggelig overvejelse, når man vælger akvariefæller til rødstrubede cichlider for at sikre et harmonisk selskabsakvarium. Denne guide sigter mod at navigere kompleksiteten ved at vælge kompatible ledsagere til rødstrubede cichlider ved at fremhæve både egnede og uegnede akvariefæller baseret på faktorer som temperament, størrelse og miljømæssige behov.

Udseende og adfærd

Rødstrubede cichlider er en levende og interessant art i akvariehobbyen, kendt for deres distinkte udseende og adfærd.

Udseende

Rødstrubede cichlider (Thorichthys meeki) er mellemstore fisk, der typisk når omkring 15 cm i længden i akvarier. De har et slående udseende, mest bemærkelsesværdigt for den lyse røde eller orange farvning, der strækker sig fra undersiden af deres kæbe over deres mave, hvilket er mere levende hos hanner. Denne ildfarvede farvning er oprindelsen til deres almindelige navn, “rødstrubet”. Deres kroppe er aflange og noget sidekomprimerede, med en blanding af blå, grå og grønne nuancer, der giver en smuk kontrast til deres lysere undermaver. Skællene har ofte en skinnende effekt, der tilføjer til deres visuelle appel. Hanner har tendens til at være større og mere farverige end hunner, med forlængede ryg- og gatfinner, der er tippet med smukke udvidelser.

Adfærd

Rødstrubede cichlider er kendt for deres unikke adfærd, især under ynglesæsonen. De er generelt fredelige, men kan blive territoriale, når de yngler. Hanner viser en interessant adfærd, hvor de spreder deres gæller for at vise deres røde hals og mave frem, beregnet til at intimidere rivaler og tiltrække hunner. Denne gællespredning kan også observeres, når de føler sig truede eller forsøger at hævde dominans indenfor akvariet.

Disse fisk er substratlegere, hvilket betyder, at de lægger deres æg på flade overflader som sten eller i udgravede huller i sandet. Begge forældre er involveret i plejen af æggene og ungerne og viser stærke forældreinstinkter. De vil ivrigt vogte deres yngel og bliver mere aggressive over for akvariefæller i denne periode.

Uden for ynglesæsonen er rødstrubede cichlider relativt fredelige og kan ses engagere sig i typisk cichlideadfærd såsom at grave i substratet og udforske deres miljø. De er nysgerrige og kan være ret interaktive med deres miljø og endda deres menneskelige plejere.

Rødstrubede cichlider er altædende og spiser en række fødevarer i akvarier, herunder piller, flager, frosne og levende fødevarer. Deres kost kan påvirke deres farveintensitet, med en velafbalanceret kost der fører til lysere farver.

Samlet set tilbyder rødstrubet cichlide en fascinerende kombination af skønhed og adfærd, hvilket gør dem til et populært valg blandt akvarieentusiaster. Deres slående farver og engagerende adfærd, især under opdræt, gør dem til en fascinerende art at observere og passe på.

Valg af akvariefæller

Når man vælger akvariefæller til rødstrubede cichlider, skal flere vigtige overvejelser tages i betragtning for at sikre et harmonisk akvariemiljø. Her er nøglefaktorer at overveje:

 • Kompatibilitet: Vælg arter, der har et kompatibelt temperament med rødstrubede cichlider. Da rødstruber kan blive territoriale, især under opdræt, er det vigtigt at vælge akvariefæller, der hverken er for aggressive til at provokere dem, eller for sky til at blive chikaneret.
 • Opdrætsadfærd: Forstå, at rødstrubede cichlider bliver mere aggressive under opdræt. Akvariefæller skal kunne modstå denne midlertidige stigning i territoriel adfærd.
 • Størrelse: Vælg fisk, der er omtrent samme størrelse som rødstrubede cichlider. Mindre fisk kan blive chikaneret eller set som bytte, mens meget større fisk kan intimidere eller skade fiskene.
 • Robusthed: Vælg robuste og hurtigsvømmende fisk, der kan holde deres egen uden at være aggressive.
 • Vandparametre: Sørg for, at potentielle akvariefæller kræver lignende vandforhold som rødstrubede cichlider. Dette gør det lettere at opretholde et miljø, der er sundt for alle beboere.
 • Miljømæssige behov: Overvej miljøpræferencerne for potentielle akvariefæller, såsom planter, skjulesteder og bundlag, for at matche behovene hos rødstrubede cichlider.
 • Fødevaner: Vælg fisk med lignende kostbehov for at undgå konkurrence om mad. Rødstrubede cichlider er altædende, så akvariefæller med lignende altædende diæter er normalt et godt match.
 • Aktivitetsmønstre: Overvej aktivitetsniveauet og svømmemønstrene for potentielle akvariefæller. Arter, der besætter forskellige niveauer af akvariet, kan hjælpe med at undgå territoriale tvister og sikre en mere fredelig sameksistens.
 • Observation: Efter introduktion af nye akvariefæller, overvåg nøje akvariet for at sikre, at alle fisk kommer godt ud af det sammen uden tegn på stress eller aggression.
 • Plads: Giv rigelig plads og skjulesteder for at reducere territoriel adfærd. Et større akvarium kan hjælpe med at minimere konflikter og stress blandt beboerne.

Ved omhyggeligt at overveje disse faktorer kan du skabe et balanceret og fredeligt akvariemiljø, der er gavnligt for både rødstrubede cichlider og deres akvariefæller.

De bedste akvariefæller til rødstrubede cichlider

At vælge gode akvariefæller til rødstrubede cichlider involverer at finde arter, der kan sameksistere fredeligt med dem, idet man tager hensyn til fiskens territoriale adfærd under opdræt. Her er en liste, der omfatter en række fisk, der kan være egnede ledsagere, hvilket sikrer et harmonisk akvariemiljø:

Cichlider

 • Scalarer (Pterophyllum scalare): Med deres fredelige natur og store størrelse, kan de holde stand i et selskabsakvarium uden at blive aggressive over for rødstruber, forudsat der er rigelig plads.
 • Sommerfuglecichlider (Mikrogeophagus ramirezi): Deres fredelige væsen og mindre størrelse gør dem til et godt match i et velstruktureret akvarium med skjulesteder, så længe der tages hånd om at sikre, de ikke udkonkurreres om maden.

Større tetraer

 • Sort tetra (Gymnocorymbus ternetzi): Disse større tetraer er mindre tilbøjelige til at blive chikaneret og kan tilføje aktivitet til midten og de øvre niveauer af akvariet.
 • Blødende hjerte tetra (Hyphessobrycon erythrostigma): Deres fredelige natur og størrelse gør dem kompatible med rødstrubede cichlider og bidrager til et levende selskabsakvarium.

Barber

 • Tigerbarber (Puntigrus tetrazona): Når de holdes i en tilstrækkelig stor stime, minimeres deres nippende adfærd, hvilket tillader dem at sameksistere med rødstrubede cichlider. Sørg for, at akvariet er rummeligt nok til at rumme deres energi.
 • Titteya barbe (Puntius titteya): Disse mindre, fredelige barber kan klare sig godt med rødstruber, hvis akvariet tilbyder nok skjulesteder.

Maller

 • Sugemaller (forskellige arter): Deres bundlevende vaner og pansrede kroppe holder dem sikre fra at blive chikaneret af rødstrubede cichlider.
 • Pansermaller (Corydoras spp.): Disse fredelige bundspisere er fremragende til at tilføje diversitet til akvariets bundniveau uden at fremprovokere rødstrubens aggression.

Større ungfødende fisk

 • Sværddragere (Xiphophorus hellerii): Deres størrelse og fredelige natur gør dem mindre sandsynlige mål for rødstrubede cichlider, tilføjer farve og aktivitet til akvariet.
 • Mollyer (Poecilia spp.): Tilpasningsdygtige og generelt fredelige, mollyer kan dele et akvarium med rødstruber, hvis der er nok plads og skjulesteder.

Overvejelser for et fredeligt fællesskab

 • Sørg for, at akvariet er stort nok (220 liter eller mere anbefales) for at give rigelig plads til territorier og reducere aggression.
 • Inkluder masser af skjulesteder (huler, planter, træstykker) for at tillade tilbagetrækning og reduktion af stress.
 • Overvej vandforholdene, som hver art foretrækker, for at sikre kompatibilitet.
 • Overvåg akvariet nøje efter introduktion af nye arter for at observere interaktioner og foretage justeringer om nødvendigt.

At vælge akvariefæller til rødstrubede cichlider kræver en balance mellem temperament, størrelse og miljømæssige behov for potentielle ledsagere. Ved at overveje disse faktorer kan du skabe et diversificeret og engagerende akvarium, hvor alle arter trives.

Akvariefæller til rødstrubede cichlider – De bedste og de værste - "Thorichthys meeki - Wilhelma 01" by H. Zell is licensed under CC BY-SA 3.0.
Akvariefæller til rødstrubede cichlider – De bedste og de værste – “Thorichthys meeki – Wilhelma 01” by H. Zell is licensed under CC BY-SA 3.0.

De værste akvariefæller til rødstrubede cichlider

At vælge upassende akvariefæller til rødstrubede cichlider kan føre til stress, skader eller endda død blandt akvariets beboere. Her er eksempler på, hvad der ville blive betragtet som de værste akvariefæller til rødstrubede cichlider, baseret på deres temperament, størrelse og miljømæssige behov:

Små, sky fisk

 • Neonfisk: Deres lille størrelse og sky natur gør dem til lette mål for rødstrubede cichlider, især under yngleri, når rødstruber bliver mere aggressive.
 • Guppyer (Poecilia reticulata): Selvom de er farverige og aktive, er guppyer for små og sarte til at dele et akvarium med territoriale cichlider.

Langsomme eller langfinnede fisk

 • Slørhaler (Carassius auratus): Deres langsomme svømmehastighed og sarte finner gør dem sårbare over for nippende adfærd og aggression fra mere aktive og territoriale fisk som rødstrubede cichlider. Desuden har de typisk andre vandkrav.
 • Kampfisk (Betta splendens): Deres lange finner kan tiltrække uønsket opmærksomhed fra rødstrubede cichlider, hvilket fører til stress og skader.

Meget aggressive eller store rovfisk

 • Oscar cichlider: Deres store størrelse og aggressive natur kan føre til dominans over rødstrubede cichlider, potentielt forårsagende stress eller skade.
 • Afrikanske cichlider (forskellige arter fra Malawi-, Tanganyika- og Victoriasøerne): Deres aggressive temperament og forskellige vandforholdskrav gør dem ofte uforenelige med rødstrubede cichlider.

Meget små eller skrøbelige hvirvelløse dyr

 • Dværgrejer (f.eks. Cherry-rejer, Caridina spp.): Deres lille størrelse gør dem til potentielt bytte for rødstrubede cichlider.
 • Delikate snegle: Nogle mindre eller mere sarte sneglearter kan blive chikaneret eller spist af rødstrubede cichlider.

Overvejelser for at undgå dårlige akvariefæller

 • Aggressionsniveauer: Undgå at blande rødstrubede cichlider med fisk kendt for enten ekstrem aggression, som kan chikanere dem, eller med meget passive fisk, der kan blive ofre.
 • Størrelse og hastighed: Fisk, der er væsentligt mindre eller langsommere end rødstrubede cichlider, er sandsynlige til at blive stressede eller skadede.
 • Miljømæssige behov: Fisk, der kræver meget forskellige vandparametre (pH, temperatur, hårdhed) fra rødstrubede cichlider, er dårlige valg på grund af vanskelighederne med samtidig at opfylde behovene for alle akvariets beboere.

At sikre velværet for rødstrubede cichlider og deres akvariefæller involverer omhyggelig overvejelse af de potentielle interaktioner mellem arter. Ved at undgå disse værste akvariefæller kan man hjælpe med at opretholde et sundt, stressfrit akvariemiljø for dine fisk.

Konklusion

At vælge de rigtige akvariefæller til rødstrubede cichlider er afgørende for at skabe et balanceret og stressfrit akvariemiljø. Mens visse fisk, såsom større tetraer, visse barber, kompatible cichlider som scalarer og sommerfuglecichlider, og robuste mallearter, kan sameksistere fredeligt med rødstrubede cichlider, bør andre undgås for at forhindre stress, aggression og potentiel skade. Små, sky fisk, langsomme arter med lange finner, meget aggressive eller store rovfisk og skrøbelige hvirvelløse dyr er blandt de værste valg for ledsagere. Ved omhyggeligt at vælge akvariefæller, der matcher rødstrubede cichliders temperament, størrelse og miljømæssige behov, kan akvarister nyde de dynamiske interaktioner og skønheden af et diversificeret akvatisk fællesskab. Husk, nøglen til et succesrigt selskabsakvarium ligger i at forstå og imødekomme de specifikke behov for hver beboer og sikre, at de alle trives sammen i harmoni.